Φροντιστήριο ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ

Ποιοι είμαστε

Το ιστορικό, η μέθοδος και οι επιτυχίες

Ιστορικό

Το Φροντιστήριο ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ιδρύθηκε το 2005 με όραμα την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Πρωταρχικός στόχος είναι η προετοιμασία των μαθητών της Γ΄ Λυκείου των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις και η υποστηρικτική εκπαίδευση των μαθητών όλων των υπόλοιπων τάξεων του Λυκείου και του Γυμνασίου.

Πιστεύουμε στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση για την καλύτερη παρουσίαση και εμπέδωση της διδακτέας ύλης. Επενδύουμε στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς μας και αξιοποιούμε τα ψηφιακά μαθήματα με διαδραστικούς πίνακες, ηλεκτρονικούς προβολείς και υπολογιστές.

Επίσης, προσφέρουμε άμεση ενημέρωση στους μαθητές μέσω του Διαδικτύου (Internet) για την ύλη που διδάσκεται και τις ασκήσεις που παραδίδονται καθημερινά στην τάξη και στους γονείς καθημερινή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.

Η μέθοδός μας

Είμαστε δίπλα σας

Γνωρίζουμε προσωπικά τους γονείς των μαθητών μας και οι γονείς γνωρίζουν προσωπικά τους καθηγητές των παιδιών τους.

Έχουμε συνεχή ενημέρωση των γονιών για την πορεία των παιδιών τους, ώστε πιθανά μαθησιακά προβλήματα να τα αντιμετώπισουμε νωρίς.

Έχουμε ομοιογενή τμήματα

Κάθε χρόνο δουλεύουμε με ορισμένο αριθμό μαθητών σε ομοιογενή τμήματα, για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Οι νέοι μαθητές τοποθετούνται σε τμήμα έπειτα από διαγνωστικό διαγώνισμα, για να ανιχνεύσουμε πιθανά κενά και ελλείψεις προηγουμένων ετών.

Εβδομαδιαία διαγωνίσματα

Οι μαθητές μας έχουν κάθε εβδομάδα ένα διαγώνισμα προσομοιώσης των πανελλαδικών εξετάσεων, με το οποίο επαναλαμβάνουν την ύλη που έχουν διδαχθεί.

Ταυτόχρονα αποκτούν την εμπειρία των εξετάσεων και μαθαίνουν να διαχειρίζονται σωστά το χρόνο τους.

Ψηφιακά μαθήματα

Χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και διάδραση για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης από τους μαθητές μας.

Αξιοποιούμε όλο το ηλεκτρονικό υλικό του ψηφιακού σχολείου του Υπουργείου Παιδείας.

Επιλογή Σπουδών

Ενημερώνουμε τους μαθητές και τους γονείς για τις απαιτήσεις, τις προοπτικές και τα επαγγελματικά δικαιώματα των σχολών του μηχανογραφικού δελτίου.