Φροντιστήριο ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ

Μαθήματα για όλες τις τάξεις Γυμνασίου & Λυκείου, επιλεγμένων τομέων των ΕΠΑΛ και των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού.

Λύκειο

Γ' Λυκείου

Η Γ' Λυκείου χωρίζεται σε τρεις ομάδες προσανατολισμού:

 • την ομάδα ανθρωπιστικών σπουδών
 • την ομάδα θετικών σπουδών
 • την ομάδα σπουδών οικονομίας και πληροφορικής.
Κάθε ομάδα προσανατολισμού προσφέρει στον μαθητή τρία υποχρεωτικά μαθήματα και τρία μαθήματα επιλογής. Ο μαθητής εξετάζεται με τις πανελλαδικές στα τρία υποχρεωτικά και σε ένα ή δύο από τα μαθήματα επιλογής. Επιλέγοντας ένα μάθημα επιλογής, ο μαθητής αποκτά πρόσβαση στις σχολές ενός επιστημονικού πεδίου, ενώ επιλέγοντας δύο μαθήματα επιλογής, αποκτά πρόσβαση στις σχολές δύο επιστημονικών πεδίων.

Β' Λυκείου

Η Β' Λυκείου χωρίζεται σε δύο ομάδες προσανατολισμού:

 • την ομάδα ανθρωπιστικών σπουδών, με κύριο μάθημα προσανατολισμού τα Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
 • την ομάδα θετικών σπουδών, με κύριο μάθημα προσανατολισμού τα Μαθηματικά
Οι μαθητές της ομάδας των ανθρωπιστικών σπουδών ακολουθούν την αντίστοιχη ομάδα της Γ' Λυκείου, ενώ οι μαθητές της θετικής ομάδας προσανατολισμού, στη Γ' Λυκείου έχουν επιλογή μεταξύ της ομάδας θετικών σπουδών και της ομάδας των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής.

Α' Λυκείου

Η Α' Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας. Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα γενικής παιδείας (Νεοελληνική Γλώσσα), μαθήματα της ομάδας των ανθρωπιστικών σπουδών (Αρχαία Ελληνικά Κείμενα) και μαθήματα της ομάδας των θετικών σπουδών (Μαθηματικά).

Μάθε περισσότερα: Τα μαθήματα της Α' Λυκείου

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εξετάζονται γραπτώς οι μαθητές στο τέλος της σχολικής χρονιάς περιορίζονται σε τέσσερα (4) για όλες τις τάξεις (από 12 για την Α' τάξη, 13 για τη Β' τάξη και 14 για τη Γ' τάξη). Τα μαθήματα αυτά είναι τα παρακάτω:

 • Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία
  (Κοινή εξέταση των δύο κλάδων, της Γλωσσικής Διδασκαλίας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας)
 • Ιστορία
 • Μαθηματικά
 • Φυσική