Φροντιστήριο ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ

Το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Το νέο σύστημα

Όπως αναθεωρήθηκε το 2017

Με το νέο σύστημα οι μαθητές της Γ' Λυκείου παρακολουθούν τα μαθήματα μιας ομάδας προσανατολισμού, τα οποία τους επιτρέπουν να έχουν πρόσβαση στις σχολές ενός ή δύο επιστημονικών πεδίων. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού επιτρέπουν στους υποψήφιους να επιλέξουν το ένα ή τα δύο επιστημονικά πεδία, στα οποία έχουν πρόσβαση.

Τα τέσσερα επιστημονικά πεδία είναι:
  1. Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Νομικές Σπουδές
  2. Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές
  3. Σπουδές Υγείας και Ζωής
  4. Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής
Οι τρεις ομάδες προσανατολισμού είναι:
  • Ανθρωπιστικές Σπουδές
  • Θετικές Σπουδές
  • Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Αναλυτικά οι επιλογές των υποψηφίων σε κάθε ομάδα προσανατολισμού περιγράφονται παρακάτω.

Ομάδα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Ο υποψήφιος της ομάδας προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών σπουδών εξετάζεται υποχρεωτικά στα ακόλουθα τρία μαθήματα:

Νεοελληνική Γλώσσα (έκθεση)
Αρχαία Ελληνικά
Ιστορία (Προσανατολισμού)

Επιπλέον, ο υποψήφιος πρέπει να να εξεταστεί σε ένα ή δύο από τα ακόλουθα τρία μαθήματα επιλογής, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στις σχολές του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου:

Μάθημα Επιλογής Επιστημονικό Πεδίο
Λατινικά (1) Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Νομικών Σπουδών
Βιολογία (Γενικής Παιδείας) (3) Σπουδών Υγείας & Ζωής (με μειωμένα μόρια)

Ομάδα προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Ο υποψήφιος εξετάζεται υποχρεωτικά στα ακόλουθα τρία μαθήματα:

Νεοελληνική Γλώσσα (έκθεση)
Φυσική
Χημεία

Επιπλέον, ο υποψήφιος πρέπει να να εξεταστεί σε ένα ή δύο από τα ακόλουθα τρία μαθήματα επιλογής, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στις σχολές του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου:

Μάθημα Επιλογής Επιστημονικό Πεδίο
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) (2) Τεχνολογικών & Θετικών Σπουδών
Βιολογία (Προσανατολισμού) (3) Σπουδών Υγείας & Ζωής

Ομάδα προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Ο υποψήφιος εξετάζεται υποχρεωτικά στα ακόλουθα τρία μαθήματα:

Νεοελληνική Γλώσσα (έκθεση)
Μαθηματικά (Προσανατολισμού)
Ανάπτυξη Εφαρμογών

Επιπλέον, ο υποψήφιος πρέπει να να εξεταστεί σε ένα ή δύο από τα ακόλουθα τρία μαθήματα επιλογής, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στις σχολές του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου:

Μάθημα Επιλογής Επιστημονικό Πεδίο
Βιολογία (Γενικής Παιδείας) (3) Σπουδών Υγείας & Ζωής (με μειωμένα μόρια)
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (5) Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής