Φροντιστήριο ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017

Πανελλαδικές 2017

Το πρόγραμμα των εξετάσεων, οι εκφωνήσεις των θεμάτων και οι ενδεικτικές απαντήσεις από τον Ο.Ε.Φ.Ε.

Ημερομηνία Μάθημα Απαντήσεις (ΟΕΦΕ)
Τετάρτη 7.6.2017 Νέα Ελληνική Γλώσσα Απαντήσεις
Παρασκευή 9.6.2017 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Απαντήσεις
Μαθηματικά (Π) Απαντήσεις
Δευτέρα 12.6.2017 Ιστορία (Π) Απαντήσεις
Φυσική Απαντήσεις
Ανάπτυξη Εφαρμογών Απαντήσεις
Τετάρτη 14.6.2017 Λατινικά Απαντήσεις
Χημεία Απαντήσεις
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Απαντήσεις
Παρασκευή 16.6.2017 Βιολογία (Π) Απαντήσεις
Βιολογία (ΓΠ) Απαντήσεις
Δευτέρα 19.6.2017 Μαθηματικά (ΓΠ) Απαντήσεις
Ιστορία (ΓΠ) Απαντήσεις
Σημείωση:
Στα μαθήματα Ιστορία, Βιολογία και Μαθηματικά, τα οποία εξετάζονται ως μαθήματα προσανατολισμού και ως μαθήματα γενικής παιδείας, η ένδειξη (Π) δηλώνει την εξέταση του μαθήματος προσανατολισμού και η ένδειξη (ΓΠ) δηλώνει την εξέταση του μαθήματος γενικής παιδείας.